Minētie nosacījumi nav piemērojami:
   - ja kāds no kapitālsabiedrības valdes locekļiem kā valdes loceklis citā kapitālsabiedrībā mēnesī gūst atlīdzību, kura nav mazāka par 1800 EUR un abas kapitālsabiedrības ir vienas uzņēmumu grupas dalībnieces likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli izpratnē;
   - kalendāra gadā, kad kapitālsabiedrība reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.