Gada ienākumu deklarācijas par  2012.gadā gūtajiem ienākumiem saimnieciskās darbības veicējiem jāiesniedz VID no 2013.gada 1.marta līdz 3.jūnijam; brīvprātīgi – no 2013.gada 1.marta turpmāko trīs gadu laikā.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka gada ienākumu deklarāciju par 2012.gadā gūto ienākumu VID jāsniedz no 2013.gada 1.marta. Individuālo uzņēmumu, arī zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, gada ienākumu deklarācijas VID ir jāiesniedz līdz 2013.gada 3.jūnijam, obligāti izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS), bet fiziskās personas (arī saimnieciskās darbības veicēji) gada ienākumu deklarāciju VID var iesniegt gan papīra formātā, gan elektroniski.
Kam un kādā termiņā obligāti jāiesniedz deklarācija lasiet šeit.