Arvien vairāk uzņēmumu Latvijā izvēlas grāmatvedības pakalpojumus saņemt kā ārpakalpojumu no īstiem profesionāļiem.
Mūsu uzņēmums, SIA “BETALAT”, nodarbojas ar finanšu un grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanu uzņēmumiem, privātpersonām un saimnieciskās darbības veicējiem, sākot no pirmdokumentu apstrādes līdz nodokļu pārskatu un deklarāciju sagatavošanai un iesniegšanai VID un pārstāvībai valsts institūcijās.
Mūsu darbība pamatojas uz profesionalitāti, individuālu pieeju katram klientam un konfidencionalitāti, stingri ievērojot ētikas standartus, kas ir neatņemama sastāvdaļa mūsu attiecībās ar klientiem.
Galvenais mūsu darbības pamatprincips ir orientācija uz augstu pakalpojumu kvalitāti un pilnu klientu apkalpošanas servisu

Grāmatvedības pakalpojumi


SIA “BetaLat” nodrošinās Jūsu uzņēmumam sekojošus pakalpojumus:
 • uzņēmuma pilna vai daļēja grāmatvedības uzskaite saskaņā Latvijas un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem;
 • grāmatvedības politikas sagatavošanu;
 • grāmatvedības uzskaites atjaunošana par iepriekšējiem periodiem;
 • nodokļu aprēķināšana, nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēs;
 • uzņēmuma pārstāvēšana valsts iestādēs;
 • grāmatvedības datu pārraudzību;
 • personāla uzskaite;
 • ar personālu un lietvedību saistītās dokumentācijas kārtošana;
 • statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana Latvijas Republikas centrālajai Statistikas pārvaldei;
 • gada pārskata sagatavošana;
 • uzņēmuma vadības un finanšu pārskatu sagatavošana vadības lēmumu pieņemšanai;
 • konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jomā, nodokļu optimizēšanā;
 • zvērinātā revidenta pakalpojumi.

Dokumentu sagatavošana uzņēmumu reģistram:

Piedāvājam mūsu klientiem visu nepieciešamo dokumentu sastādīšanu, ka arī konsultācijas uzņēmējdarbības formas izvēlē un pārreģistrācijas jautājumos.
 • uzņēmumu dibināšana (dokumentu izstrāde un reģistrācijas LR Uzņēmumu Reģistra);
 • grozījumi un izmaiņas uzņēmumu dibināšanas dokumentos (statūtu grozījumi, īpašnieku maiņa, juridiskās adreses maiņa).
Sadarbībā ar zvērināto revidentu piedāvājam uzņēmumu īpašniekiem un investoriem:
 • Uzņēmuma nodokļu risku izvērtēšanu pirms VID audita,
 • Mantiskā ieguldījuma (kapitalizējamo parādsaistību vai kapitāla daļu) novērtēšanu Uzņēmumu reģistra vajadzībām atbilstoši Komerclikuma 154.pantam,
 • Uzņēmumu finanšu izpēti pirms pirkšanas-pārdošanas darījumiem.