Grāmatvedības pakalpojumi

SIA “BetaLat” nodrošinās Jūsu uzņēmumam sekojošus pakalpojumus:
 • uzņēmuma pilna vai daļēja grāmatvedības uzskaite saskaņā Latvijas un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem;
 • grāmatvedības politikas sagatavošanu;
 • grāmatvedības uzskaites atjaunošana par iepriekšējiem periodiem;
 • nodokļu aprēķināšana, nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēs;
 • uzņēmuma pārstāvēšana valsts iestādēs;
 • grāmatvedības datu pārraudzību;
 • personāla uzskaite;
 • ar personālu un lietvedību saistītās dokumentācijas kārtošana;
 • statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana Latvijas Republikas centrālajai Statistikas pārvaldei;
 • gada pārskata sagatavošana;
 • uzņēmuma vadības un finanšu pārskatu sagatavošana vadības lēmumu pieņemšanai;
 • konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jomā, nodokļu optimizēšanā;
 • zvērinātā revidenta pakalpojumi.

Dokumentu sagatavošana uzņēmumu reģistram:

Piedāvājam mūsu klientiem visu nepieciešamo dokumentu sastādīšanu, ka arī konsultācijas uzņēmējdarbības formas izvēlē un pārreģistrācijas jautājumos.
 • uzņēmumu dibināšana (dokumentu izstrāde un reģistrācijas LR Uzņēmumu Reģistra);
 • grozījumi un izmaiņas uzņēmumu dibināšanas dokumentos (statūtu grozījumi, īpašnieku maiņa, juridiskās adreses maiņa).