Cenas

Mēneša maksā ietilpst pilns grāmatvedības cikls no pirmdokumentiem līdz atskaitēm, kā arī grāmatvedības metodikas un gada pārskata sastādīšana. Precīza pakalpojuma vērtība tiek noteikta tiešās pārrunas ceļā un iepazīstoties ar uzņēmuma dokumentāciju.